اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

برگزاری آزمون مرحله ی اول مرآ ت دربین دانش آموزان پایه های پنجم وششم دبستان غیردولتی فر هنگ بانه

      باهدف آشنایی دانش آموزان با آزمون های متنوع مدادکاغذی ازجمله سؤالات چند گزینه ای وارتقای سطح آمادگی آنان جهت ورود به دوره ی اول متوسطه وهمچنین آگاهی از نقاط قوت وضعف یادگیری دانش آموزان وسنجش میزان تحقق اهداف آموزشی توسط معلمان ،روز یک شنبه مورخه ۵بهمن ماه ۹۳ آزمون مرحله ی اول مرآت دربین دانش آموزان پایه های پنجم وششم آموزشگاه فرهنگ برگزارگردید.لازم به توضیح می باشد که آقای سرشیوی مدیر محترم آموزشگاه نیز از جریان برگزاری آزمون بازدید به عمل آوردند که فضای برگزاری آزمون را بسیار آرام ومناسب وباتوجه به بهداش روانی فراگیران ارزریابی نمودند ایشان همچنین از زحمات معلمان عزیز درراستای برگزاری آزمون تشکر وقدرردانی نمودند . لازم به توضیح است که نتایج این آزمون ها مورد استفاده معلمان این دوپایه درراستای ارتقای سطح کیفی یادگیری فراگیران قرارمی گیرد .

باآرزوی موفقیت دانش آموزان عزیز پایه های پنجم وششم دبستان غیردولتی فرهنگ و معلمان دلسوز ( آقایان رحمن محمودزاده و صدیق غفوری )

15
دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *