اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

برگزاری جلسات فصلی دیدار اولیای دانش آموزان دبستان غیردولتی فرهنگ بانه بامعلمین مربوطه (۵آبان الی۱۷آبان ماه ۹۵)

       درراستای تحقق اهداف برنامه تعالی مدیریت آموزشگاه فرهنگ و برقراری ارتباط وتعامل نزدیک وسازنده   خانه ومدرسه ازروز چهارشنبه ۵آبان الی روز  دو شنبه ۱۷آبان ۹۵ جلسه ی فصلی دیداراولیای دانش آموزان پایه های اول تاششم بامعلمین مربوطه (آقایان فتاحی ، غفوری ومحمودزاده وخانم ها روح اللهی ، رضایی ،جعفری ومعروفی )باحضورپرشوراولیا برگزارگردیدکه در آغاز این جلسات مدیرمدرسه آقای سرشیوی  ضمن عرض خیرمقدم به اولیا هدف تشکیل چنین جلساتی رابرای آنان بیان نموده وبا اشاره به مفادی ازسندتحول بنیادین وبرنامه درسی ملی خواستارمشارکت هرچه بیشتروبهتراولیا درانجام امورات مربوط به تعلیم وتربیت فرزندانشان شدند. درادامه جلسات ،آموزگاران عزیز ضمن معرفی روش ها و برنامه های کاری کلاس خود ازجمله نحوه ی آموزش دروس به صورت گروهی ،فعالیت های کلاسی ، بررسی تکالیف، برهمکاری وهمسویی اولیا بابرنامه های خود که منجربه رشد همه جانبه (جسمی ،روحی روانی وذهنی ) دانش آموزان می شودتاکیدنمودندایشان همچنین  گزارشی از عملکرد تحصیلی تربیتی دانش آموزان رابه سمع ونظر آنان رساندند.پاسخگویی به سوالات اولیا  وارائه ی گزارش پیشرفت تحصیلی وتربیتی دانش آموزان به اولیا پایان بخش این جلسات بود.

باتشکراز حضور گرم وپرشوراولیای گرامی

08
دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

07 06 05 04 03 02 01

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *