اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

برگزاری جلسه ی ارائه ی گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت دوم برای اولیای دانش آموزان مدرسه ی غیردولتی فرهنگ بانه درخردادماه ۹۶

      باهدف اطلاع رسانی به اولیا ودانش آموزان ودرراستای اهداف برنامه ی ارزشیابی توصیفی وتعالی آموزشگاهی،از تاریخ ۷ الی  ۱۳خردادماه ۹۶ توسط معلمین وکادرآموزشگاه با اعلام قبلی جلساتی به منظور ارائه ی گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت دوم (کارنامه)برای اولیا ی دانش آموزان پایه های اول تاششم درمحل آموزشگاه غیردولتی فرهنگ برگزارگردیدکه دراین جلسات ابتدا آقایان  سرشیوی ورحیمی  مدیرومعاون مدرسه ضمن ارائه گزارشی ازفعالیت ها وموفقیت های کسب شده درسال تحصیلی ۹۶/۹۵، از همکاری وهماهنگی اولیا با برنامه های آموزشگاه تشکروقدردانی نمودند.درادامه نیز آموزگاران مربوطه به ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت دوم درقالب  (فرم الف) پرداختند وتوصیه های لازم را به اولیا ارائه نمودند.لازم بهه توضیح می باشدکه درحاشیه ی این جلسات نیز کلیپی ازبرنامه های انجام شده برای اولیا پخش گردید.

 

باتشکر از زحمات آموزگاران ارجمندو کارکنان مدرسه وحضور اولیای عزیز

32
دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 06 05 04 03 02 1 01

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *