اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

برگزاری طرح مدام دردبستان غیردولتی فرهنگ بانه

     در اجرای نامه ی شماره ۴۴۱۰/۳۶۵۷۶/۵۸۱۱ به تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ مدیریت محترم متبوع ، روز چهارشنبه ۱۸فروردین  ۱۳۹۵بامشارکت دانش آموزان ، طرح مدام دردبستان غیردولتی فرهنگ برگزارگردید.در این طرح ۱۵نفرازدانش آموزان پایه های پنجم وششم به عنوان کادراجرایی وآموزشی ، اداره ومدیریت کلاس های درس و مدرسه را به عهده گرفتند وبه جای کادر آموزشگاه عهده دار وظایف پرسنل مدرسه به نحواحسن شدند.تمرین مشارکت جدی دانش آموزان درمدیریت مدرسه ،آماده نمودن فراگیران برای رسیدن به خودکنترلی وخودمدیریتی وبه عهده گرفتن وظایف مهم ترجامعه درآینده وپی بردن به سختی کارمعلمان و مجموعه ی اجرایی مدرسه  ازجمله اهداف این طرح بود .باتشکر ویژه ازهمکاری کلیه ی دانش آموزان گرامی علی الخصوص عزیزانی که به جای معلمین وکادراجرایی در حد خوبی  عهده دارمدیریت مدرسه بودند.

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *