اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

برگزاری مراسم توزیع دانه ای بلوط دردل طبیعت با حضوراعضای هیئت مدیره انجمن پاژین درمدرسه غیر دولتی فرهنگ بانه

      روز سه شنبه ۵اسفند ماه ۹۳ با حضور اعضای هیئت مدیره پاژین طی مراسمی درمدرسه فرهنگ به هرکدام از بچه ها یک دانه بلوط (به رو) اهداشد تا آن را در خاک کاشته وبعد از جوانه زدن ورشد نسبی درخانه ، بلوط جوانه زده را به مدرسه آورده درمراسمی دسته جمعی آن را به دل طبیعت برده وبکارند تادرآینده تبدیل به درخت تنومند بلوط گردد ودراستحکام خاک وپاکیزگی هوا و ثمردهی به انسان ها وسایر جانداران کمک نماید . دراین مراسم همچنین آقای ناصرجعفری عضو هیئت مدیره پاژین دررابطه با حفاظت از محیط زیست ونحوه ی کاشت ونگهداری از دانه ی بلوط برای بچه ها صحبت نمودند همچنین دراین مراسم کلیه ی پرسنل ودانش آموزان دبستان غیردولتی فرهنگ به عضویت انجمن پاژین درآمدند وبرای آن ها کارت عضویت صادرشد که اعضای شورای دانش آموزی مدرسه به نمایندگی از سایر دانش آموزان کارت ها را ازدست اعضای محترم هیئت مدیره انجمن پاژین دریافت نمودند .درپایان این برنامه نیز از خانم ریزان میرزایی معاون سلامت و تربیت مدرسه مدرسه طی برنامه ای تحت عنوان « سپاس مربی» قدردانی شد.

باتشکر از اعضای محترم هیئت مدیره ی انجمن پاژین وکلیه ی پرسنل زحمتکش مدرسه ودانش آموزان عزیز .

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *