اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

برگزاری مرحله دوم طرح مدام دردبستان غیردولتی فرهنگ بانه

درروز دو شنبه ۲۷  اردیبهشت  ۱۳۹۵بامشارکت دانش آموزان طرح مدام دردبستان غیردولتی فرهنگ برگزارگردیدکه طی این طرح ۱۵نفرازدانش آموزان پایه های پنجم وششم به عنوان کادراجرایی وآموزشی اداره ومدیریت کلاس های درس و مدرسه را به عهده گرفتند وبه جای آن ها عهده دار وظایف مدرسه به نحواحسن شدند.تمرین مشارکت جدی دانش آموزان درمدیریت مدرسه ،آماده نمودن دانش آموزان برای رسیدن به خودکنترلی وخودمدیریتی وبه عهده گرفتن وظایف مهم جامعه درآینده وپی بردن به سختی کارمعلمان و مجموعه ی اجرایی مدرسه  ازجمله اهداف این طرح بود .باتشکر ویژه ازهمکاری کلیه ی دانش آموزان عزیزعلی الخصوص عزیزانی که به جای معلمین وکادراجرایی به نحو احسن عهده دارمدیریت مدرسه بودند.

 

16
دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *