اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

جلسه گروههای آموزشی آبان ماه ۹۵ دبستان غیر دولتی فرهنگ

جلسه گروههای آموزشی آبان ماه  ۹۵بانام ویادخدا راس ساعت ۱۳ روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه باشرکت همکاران عزیز مدرسه تشکیل که موارد ذیل مطرح ومصوب گردید:

* آقای سردارطاهری از کارشناسان حوزه ی اختلالات یادگیری وکاربادانش آموزان بانیازهای ویژه که به عنوان مدرس مهمان جلسه بودند دررابطه با اختلالات یادگیری وانواع این اختلالات ونحوه ی درمان این اختلالات برای همکاران کارگاهی را برگزارنمودند که بسیارمورداستفاده واستقبال همکاران قرارگرفت و مصوب گردید که درجلسات آینده نیز چنین کارگاههایی برای تشریح ونحوه ی درمان سایراختلالات برگزارگردد. همچنین گزارشی ازبرنامه ی تعالی آموزشگاهی مدرسه توسط آقای رحیمی معاون آموزشی ارائه گردید.

*درادامه آقای سرشیوی مدیرمدرسه ضمن قدردانی اززحمات همکاران درطول ماه آبان،گزارشی از فعالیت های انجام گرفته درمدرسه رابه همکاران ارائه دادند وضمن اظهاررضایت از وضعیت موجود توصیه هایی رانیزجهت بهبودکیفیت مدرسه ازجمله ( غنی سازی ساعات فوق برنامه روزهای شنبه ویکشنبه ،شرکت درجشنواره ها ، همکاری دربرگزاری المپیاد های ورزشی، توجه جدی به امرکتاب وکتابخوانی باتوجه به فرارسیدن هفته ی کتاب ،هماهنگی بامسولین مدرسه درمواقع بحران مانند تعطیلی های زمستانی واتفاقات ناخواسته، همکاری دراجرای بهینه ی برنامه ی تعالی آموزشگاهی وخودداری ازتنبیه بدنی وروانی دانش آموزان )ارائه دادند.

*درادامه آزمون شماره ۲ برنامه تعالی مدرسه از اسنادتحول بنیادین برگزارگردید.

*مصوب گردیدکه با اولیای دانش آموزانی که درجلسات فصلی دیداراولیا بامعلمین شرکت ننموده اند مکاتبه به عمل آیدتا به صورت حضوری موارد ومسائل درسی وانضباطی فرزندانشان به آنان اطلاع داده شود .

جلسه درساعت ۱۵ با ختم صلوات پایان یافت.

باتشکر فراوان از همکاران شرکت کننده

07
دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

06 05 04 03 02 01

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *