اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

جلسه گروههای آموزشی اسفند ماه ۹۵دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

      جلسه ی اسفندماه گروههای آموزشی دبستان غیردواتی فرهنگ بانه درروز سه شنبه مورخه ۲۴/۱۲/۹۵ بانام ویادخدا وباحضورکلیه ی عوامل آموزشی واجرایی دبستان برگزارگردیدکه مواردزیرمطح ومصوب گردید:

*درابتدای جلسه آقای سرشیوی مدیرمدرسه ضمن تبریک سال نوبه همکاران اززحمات آنان درطول سال ۹۵قدردانی نمودند.

-درادامه آقای محمودزاذه وخانم جعفری دررابطه با تجربیات مدیریت کلاسی وهمچنین فعالیت های نوروزی مواردی را به سمع ونظرهمکاران رساندند. آنان به  غنی سازی تعطیلات فراگیران  ،جلوگیری ازقطع ارتباط فراگیران باآموخته های مدرسه ای درطول تعطیلات به عنوان مهمترین اهداف فعالیت های نوروزی اشاره نمودند.لزوم بررسی فعالیت های نوروزی نیز بعدازتعطیلات موردتاکید ایشان بود.

*برنامه ریزی برای ویژه برنامه ی نوروزی  «استقبال ازبهار» قسمتی دیگرازبرنامه های این جلسه بود که مصوب گردید به دوصورت کلاسی وعمومی درروزچهارشنبه ۲۵اسفند۹۵ماه درحیاط مدرسه برگزارگردد.

-درپایان نیز ضمن تقدیروتشکرازهردوگروه ارزیابی ومشاوره، گزارشی ازخودارزیابی انجام گرفته در۱۰بهمن   ۹۵ توسط نماینده ی تیم ارزیابی ارائه گردیدکه وضعیت آموزشگاه رادر ۸محور  برنامه ی تعالی مطلوب ارزیابی وجهت بهبود بیشتر وضعیت بررفع کاستی های موجودتاکید نمودند.همچنین از آقای غفوری به عنوان نفربرترآزمون شماره ۴ اسناد تحول بنیادین تقدیربه عمل آمد.

باتشکراز مشارکت فعالانه ی همه ی عزیزان وباآرزوی سلامتی وتندرستی وسالی سرشارازموفقیت برای تمامی همکاران

08
دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

07 06 05 04 03 01

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *