اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

جلسه گروههای آموزشی بهمن ماه ۹۵ دبستان غیر دولتی فرهنگ

      جلسه گروههای آموزشی بهمن  ماه  ۹۵بانام ویادخدا راس ساعت ۱۳ روز سه شنبه ۰۳ /۱۲/۹۵ باشرکت همکاران عزیز تشکیل که موارد ذیل مطرح ومصوب گردید:

* آقای سردارطاهری ازکارشناسان حوزه ی اختلالات یادگیری ومرکزدانش،دررابطه با نحوه ه ی شناسایی ودرمان اختلالات یادگیری (درس املا ) مطالب مبسوطی رابرای همکاران ارائه دادند.

*درادامه آقای فتاحی وخانم معروفی همکاران محترم پایه های اول وچهارم درزمینه تجربیات کلاسی ،اختلالات یادگیری، ارزشیابی  توصیفی وتاثیر برگزاری کلاس های جبرانی موارد مفیدی راارائه نمودند.

* درادامه فیلم درس پژوهی همکاران مدرسه (خانم ها رضایی،معروفی، جعفری و روح اللهی ) که توسط خانم رضایی اجراشده بود به نمایش ونقدو بررسی گذاشته شد.

*همچنین باهدف آشنانمودن هرچه بیشتروبهتر همکاران با محتوای اسنادبالادستی آموزش وپرورش ،ازطرف آقای سرشیوی مدیر محترم مدرسه چهارمین آزمون اسنادبالادستی برگزارگردیدوازهمکارانی که درسومین آزمون بیشترین امتیازراکسب نموده بودند تقدیربه عمل آمد.

*درپایان مصوب گردید که به منظور  تحقق اهداف برنامه ی تعالی و آماده نمودن دانش آموزان جهت مشارکت دراموراجرایی مدرسه ، وتمرین خودمدیریتی و مسؤلیت پذیری در آینده ،تاریخ اجرای اولین مرحله طرح مدام مدرسه ( دوشنبه ۹ اسفند) تعیین و مصوب گردیدکه درجلسه ی شورای دانش آموزی وظایف هرکدام از دانش آموزان مجری به آنان اعلام وابلاغ گردد.

جلسه درساعت ۱۵ با ختم صلوات پایان یافت.

  باتشکر فراوان از همکاران شرکت کننده

04
دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

03 02 01

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *