اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

جلسه گروههای آموزشی فروردین ۹۵دبستان غیر دولتی فرهنگ

جلسه گروههای آموزشی فروردین ماه بانام ویادخدا راس ساعت ۱۳روز سه شنبه مورخه ۲۵/۰۱/۹۵با حضور کلیه ی عوامل اجرایی وآموزشی دبستان غیردولتی فرهنگ آغاز وموارد زیر مطرح ومصوب گردید:

*ابتدا آقای سرشیوی مدیر محترم  مدرسه اززحمات همکاران درماه فروردین تشکروقدردانی نمودند وبرهمکاری وهماهنگی  بیش از پیش  همکاران با برنامه های مدرسه دراردیبهشت ماه تاکید نمودند. درادامه آقای رحیمی مواردی دررابطه با طرح تعالی وآمادگی جهت ارزیابی نهایی را به سمع ونظر همکاران رساندند.

-درادامه مصوبات جلسه قبل ازجمله فعالیت های نوروزی واردوی عمومی مدرسه پی گیری گردیدکه هرکدام ازهمکاران به نوبت گزارشی از فعالیت های نوروزی کلاس خودونحوه ی بررسی آن ها را به جلسه ارائه دادند.همچنین دررابطه باتعیین محل اردو گزینه های پیشنهادی ازجمله منطقه ساوان ،سورین وقایی برد مطرح گردیدکه مصوب گردید پس ازبررسی مناطق توسط آقایان محمودزاده ورحیمی وسرشیوی  و خانم معروفی پس ازبازدیدازمحل های پیشنهادشده نسبت به انتخاب  مناسب ترین مکان اقدام نمایند.

*درادامه المپیادورزشی خانوادگی توسط آقای رامین فرجی مربی تربیت بدنی مطرح وتوسط اعضا بررسی گردید که مصوب گردیداین المپیاد ۲۰اردیبهشت ماه به بعد بامشارکت معلمین واولیا ودرسه رشته ی طناب کشی ،کبدی ودوومیدانی برگزارگردد.

*همچنین گزارش تصویری اجرای طرح مدام به نمایش گذاشته شد که نظرهمکاران درباره ی دستاوردهای آن بسیارارزنده ومؤثر بودومصوب گردیدکه  درصورت نیاز مرحله ی دوم این طرح نیز دراردیبهشت ماه به اجرادرآید.

*استفاده ازکانال های آموزشی دنیای مجازی جهت اجرای آزمایشات کلاسی ازجمله پیشنهادات دیگر بود که توسط نماینده ی معلمان خانم رضایی مطرح گردید.

*همچنین خانم معروفی معلم ارجمند پایه چهارم مطلبی ازمجله رشدآموزش ابتدایی دررابطه با  اهمیت وضرورت شناسایی  وتشخیص به موقع  مشکلات جسمی فراگیران ازجمله  بینایی دانش آموزان ومشکل تاری دید وتاثیرآن بریادگیری آن ها را به سمع ونظر همکاران رساندند.

جلسه  درساعت  ۱۴:۲۰  باذکرصلوات پایان یافت .باسپاس ویژه ازکلیه ی همکاران بزرگوار

 

05
دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

04 03 02 01

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *