اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

جلسه گروههای آموزشی فروردین ۹۶دبستان غیر دولتی فرهنگ

جلسه ی اسفندماه گروههای آموزشی دبستان غیردولتی فرهنگ بانه درروزیک  شنبه مورخه ۲۷/۰۱/۹۶بانام ویادخدا وباحضورکلیه ی عوامل آموزشی واجرایی دبستان برگزارگردیدکه مواردزیرمطرح ومصوب گردید:

*درابتدای جلسه آقای سرشیوی مدیرمدرسه اززحمات همکاران قدردانی نمودند.

-درادامه تاریخ اردوی دانش آموزی چهارشنبه ۱۳/۰۲/درمحل باغ یکی ازاولیاواقع درباروران(آقای ناصرمولوی )و شبی باهم زیستن چهارشنبه ۲۷/۰۲/۹۶تعیین گردید.

-دررابطه باافت تحصیلی بعد ازتعطیلات بحث وتبادل نظر شد و مصوب گردید که هرروز همزمان با تدریس درس جدید مقداری از آموخته های قبلی نیز مرورگردد.آقای فتاحی ،محمودزاده ، غفوری و خانم ها معروفی وروح اللهی ورضایی  دراین زمینه راهکارهای خوبی راارائه دادند.

* -درپایان نیز خانم شریفی مسئول دبیرخانه ی تعالی مدرسه گزارشی ازاقدامات انجام گرفته راارائه دادندوباحضورتیم های مشاوره وارزیابی، خودارزیابی فروردین ماه نیز انجام گرفت.

03
دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

02 01

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *