اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

دیدار دانش آموزان پایه ی چهارم دبستان غیردولتی فرهنگ بانه از آموزشگاه کودکان استثنایی تربیت

      با هدف تحقق ، تکمیل وتثبیت مفاهیم واهداف کتب درسی فارسی پایه ی چهارم وآشنایی د انش آموزان این دبستان با محیط وروش های یادگیری کودکان استثنایی ،دانش آموزان پایه ی فوق این آموزشگاه درروز یک شنبه مورخه ۲۰بهمن ۹۵ درمعیت معلم مربوطه خانم معروفی و معاونین مدرسه  خانم ها مصطفایی و جعفری  از آموزشگاه تربیت این شهرستان دیدارنمودند وازنزدیک با فضا و روش های یادگیری معلمان ودانش آموزان این مرکز آشنا شدندکه این دیدار بسیار مورد استفاده ی معلمان ودانش آموزان قرار گرفت .باتشکراز همکاری خوب کلیه ی کارکنان خدوم وزحمتکش آموزشگاه تربیت  وتشکر ویژه ازهمه ی دانش آموزان خونگرم ودوست داشتنی آموزشگاه تربیت که ماراباآغوش گرم پذیرفتند.

04
دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

03 02 01

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *