اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

بازخوردهای منظوم توصیفی وتشویقی مناسب به زبان شیرین کردی ( احمد صالح زاده )

                            بازخوردهای منظوم توصیفی وتشویقی مناسب به زبان شیرین کردی

ئیستا توخوینده واری له ناو پولا دیاری
روژی هه ینی وریابه وه ک مه لی ناو ده ریا به
نوسراوه ت ریک وپیکه خوشم ئه ویت ده میکه
داری به ری بی روله دوکلیو،ساور،پرپوله
سه به د سه به د گولی سور شیوه ت پاکه وه کو نور
په پوله ی له سه رده ریا چه نده ژیری وچه ن وریا
روله ی من زور خاوینه بی خه ش وه کو ئاوینه
کورپه یی جوان وبه خووه من سه ربه رزم به تووه
روله م جوانت نوسی وه وه ک وه نو شه خه ملی وه
وه کو کوتر جوانی تو بو به رزی ئه روانی
به رزه ئاستی زانینت ئاسو روونه بو ژینت
قسه خوش و   وردیله یی ئا له م پوله خنجیله یی
ناسک ونازدار وجوانی له سه رچاوان میوانی
ساخ وساز ودلخوش بی دایم جوان وته رپوش بی
ئه ی روله یی به ئه وینم خوشه ویستی وه ک ژینم
ئه تو به توانا وهه ستی تو زانیوته به خه ستی
خوری جوان وبه تینی هه رتوچراکه یی ژینی
شکوفه یی ره نگاو ره نگی له گه ل پیسی ئه جه نگی
ته وه زه لیت خوش ناوی ژیری ناسره وی تاوی
ئیشت گه لی جوانه هه ستت تاجی ژیانه
زو نوسیوته ده رسه که ت بو ئامانجه به رزه که ت
په رتوکت مه گریینه به رگی لی مه درینه
گولی جوانی به هاری له لای من زور نازداری
ئیش به کومه ل ئاسانه بو بیر وهوش ده رمانه
روله یی جوانی خوین شیرین باش ده نوسی ئافه رین
ریک وپیکه کاره که ت ئاوه دان بی شاره که ت
بروام وایه تو ژیری خاوه نی هه ست وبیری
شتی باش ده خولقینی خونچه یی هیوا ئه روینی
خودا فه رمویی له قورئان وه ک یه ک نین زا نا ونه زان
یا خوا عومرت دریژ بی هه وری ره حمه ت به ریژبی
دل پاک وساده و جوانی دیاری خوایی میهره بانی
ریزت زوره له لایی من روله یی چاو جوان وخرپن
خوشم ئه ویی بی ئه نداز ئاهه نگت بو ئه که م ساز
شارودیی ئه م مه ل به نده به داهاتووی تو به نده
گولی هیمه ت بچینه سه روه ری بخولقینه
رژدی وتوندی مه نوینه بو سه ربه زیت بخوینه
وه لات چاوی له تویه ده ستی خوا له گه ل کویه
ئا سوت به رزو روناکه خوینده واری زور چاکه
ده رمانی هه موو ده ردان خویندن ، خویندن (کاکه ، خانم ) گیان
ده ست له خویندن نه کیشی تا کودیلی نه کیشی

                                ئه حمه د سالح زاده – قوتابخانه یی سه ره تایی شه هید موته هه ری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *