اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

دسته: آزمون مرآت

برگزاری آزمون مرآت درپایه های پنجم وششم دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

برگزاری آزمون مرآت درپایه های پنجم وششم دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,021 بازدید

      درروز یک شنبه ۴بهمن ۹۴ آزمون علمی مرآت دربین دانش آموزان پایه های پنجم وششم دبستان غیردولتی فرهنگ برگزارگردید که درپایه پنجم دانش آموزان رامیارصالحی- آریا قیصریان ومحمدحسام آقابیگی ودرپایه ششم امیررضا محمدی – متین صالحزاده ویاسین بوستانی به ترتیب مقام های اول تاسوم سطح مدرسه راکسب نمودند که ازطرف آموزشگاه موردتقدیر قرارگرفتند. باآرزوی [ادامه…]

بازدید نمایندگان مؤسسین مدارس غیردولتی استان و کارشناس مسؤلین محترم مشارکت های مردمی وارزیابی عملکردشهرستان بانه ازمدرسه غیردولتی فرهنگ بانه

بازدید نمایندگان مؤسسین مدارس غیردولتی استان و کارشناس مسؤلین محترم مشارکت های مردمی وارزیابی عملکردشهرستان بانه ازمدرسه غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,274 بازدید

      روز سه شنبه مورخه ۰۱/۰۲/۹۴ تیمی متشکل از نمایندگان مؤسسین مدارس غیردولتی استان کردستان ،کارشناس مسؤل ارزیابی عملکردو مشارکت های مردمی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بانه از مدرسه غیردولتی فرهنگ دیدن نمودنددراین دیدار که یک ساعت به طول انجامید مسائل وامورات مالی ،نحوه ی تنظیم قراردادها ی نیروهای شاغل درمدرسه و تعیین شهریه دریافتی [ادامه…]

برگزاری آزمون مرحله ی اول  مرآ ت دربین دانش آموزان پایه های پنجم وششم دبستان غیردولتی فر هنگ بانه

برگزاری آزمون مرحله ی اول مرآ ت دربین دانش آموزان پایه های پنجم وششم دبستان غیردولتی فر هنگ بانه

نوشته شده در ۶ بهمن ۱۳۹۳ | ۰ دیدگاه | 1,348 بازدید

      باهدف آشنایی دانش آموزان با آزمون های متنوع مدادکاغذی ازجمله سؤالات چند گزینه ای وارتقای سطح آمادگی آنان جهت ورود به دوره ی اول متوسطه وهمچنین آگاهی از نقاط قوت وضعف یادگیری دانش آموزان وسنجش میزان تحقق اهداف آموزشی توسط معلمان ،روز یک شنبه مورخه ۵بهمن ماه ۹۳ آزمون مرحله ی اول مرآت دربین [ادامه…]