اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

دسته: استقبال از بهار

مراسم استقبال از بهار96 مدرسه غیر دولتی فرهنگ بانه

مراسم استقبال از بهار۹۶ مدرسه غیر دولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه | 569 بازدید

      در راستای اجرای برنامه ی «  استقبال از بهار » درمدرسه ی غیردولتی فرهنگ ، دانش آموزان در روز چهارشنبه ۲۵/۱۲/۹۵هر پایه به اجرای برنامه های متنوع و شادی آفرین پرداختند که این برنامه ها شامل شعر کردی ( وه ته ن ، جلی کوردی)همراه با پوشیدن لباس محلی توسط همه ی دانش آموزان [ادامه…]

برگزاری جشنواره «استقبال ازبهار» درمدرسه غیردولتی فرهنگ بانه از روز شنبه ۲2 الی سه شنبه 25 اسفندماه ۹4

برگزاری جشنواره «استقبال ازبهار» درمدرسه غیردولتی فرهنگ بانه از روز شنبه ۲۲ الی سه شنبه ۲۵ اسفندماه ۹۴

نوشته شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,496 بازدید

      در راستای اجرای برنامه ی «  استقبال از بهار – همگام بارشد » هرروز درمدرسه ی غیردولتی فرهنگ دانش آموزان یک پایه به اجرای برنامه های متنوع و شادی آفرین پرداختند که این برنامه ها شامل شعر کردی ( وه ته ن )همراه با پوشیدن لباس محلی توسط همه ی دانش آموزان [ادامه…]