اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

دسته: بازدید

حضورتیم ارزیاب شهرستانی طرح تعالی مدیریت درمدرسه غیر دولتی فرهنگ

حضورتیم ارزیاب شهرستانی طرح تعالی مدیریت درمدرسه غیر دولتی فرهنگ

نوشته شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه | 647 بازدید

      روز چهارشنبه ۹۶/۰۲/۲۰تیم ارزیابی برنامه  تعالی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بانه متشکل ازآقایان هیوا کریمی پور و بهروز بهرام نژاد از نحوه ی اجرای برنامه  تعالی آموزشگاه فرهنگ در دومین سال اجرای آن در این آموزشگاه بازدیدنمودند. دراین دیدارکه بیش از دوساعت به طول انجامید گروه ارزیاب شهرستانی  کلیه محورهای ۸ گانه برنامه [ادامه…]

بازدید دانش آموزان پایه دوم دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه از خانه ژیمناستیک

بازدید دانش آموزان پایه دوم دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه از خانه ژیمناستیک

نوشته شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه | 682 بازدید

      به منظور آشنایی دانش آموزان با ورزش ژیمناستیک به عنوان یک ورزش پایه در تاریخ ۹۶/۰۲/۱۰دانش آموزان پایه دوم دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه به همراه آموزگارمربوطه خانم روح اللهی و مدیر دبستان آقای سرشیوی ازخانه ژیمناستیک شهرستان بانه واقع درشهرک آزادگان جنب مسجد محمدی دیدن کردند وازنزدیک بافضا ووسایل موجود درآن آشنا شدند. [ادامه…]

بازدیداز کانون پرورش فکری  کودکان ونوجوانان  شماره 2 واقع درشهرک گلشهرتوسط دانش آموزان پایه دوم دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

بازدیداز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شماره ۲ واقع درشهرک گلشهرتوسط دانش آموزان پایه دوم دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه | 662 بازدید

      باهدف آشنایی دانش آموزان با محیط کانون وفعالیت های آن وهمچنین تثبیت وتعمیق مفاهیم کتب درسی و تحقق اهداف برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی درروز یکشنبه ۸ بهمن ۹۵دانش آموزان پایه دوم دبستان غیردولتی فرهنگ به همراه آموزگارخود  (خانم روح الهی )و معاون مدرسه (آقای ابراهیم رحیمی)از کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شماره ۲واقع درشهرک [ادامه…]

بازدید پایه سومی های دبستان غیردولتی فرهنگ از گلخانه ی شهرداری بانه

بازدید پایه سومی های دبستان غیردولتی فرهنگ از گلخانه ی شهرداری بانه

نوشته شده در ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 700 بازدید

       درمورخه ۲۶ دی ناه ۹۵ درراستای تحقق اهداف عملیاتی وبرنامه ی تعالی مدرسه  ،اجرای فعالیت های مکمل وفوق برنامه ای وهمچنین تعمیق وتثبیت مفاهیم کتب درسی  دانش آموزان پایه سوم مدرسه فرهنگ از گلخانه ی شهرداری بانه واقع درپیرمراد دیدن کردند وازنزدیک با انواع گل ها وپرورش گیاهان آشنا شدند.  در این راستا کارشناسان [ادامه…]

دیدار دانش آموزان پایه ی چهارم دبستان غیردولتی فرهنگ بانه از آموزشگاه کودکان استثنایی تربیت

دیدار دانش آموزان پایه ی چهارم دبستان غیردولتی فرهنگ بانه از آموزشگاه کودکان استثنایی تربیت

نوشته شده در ۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 793 بازدید

      با هدف تحقق ، تکمیل وتثبیت مفاهیم واهداف کتب درسی فارسی پایه ی چهارم وآشنایی د انش آموزان این دبستان با محیط وروش های یادگیری کودکان استثنایی ،دانش آموزان پایه ی فوق این آموزشگاه درروز یک شنبه مورخه ۲۰بهمن ۹۵ درمعیت معلم مربوطه خانم معروفی و معاونین مدرسه  خانم ها مصطفایی و جعفری  از [ادامه…]

بازدید آقای امانی بازرس محترم بهداشت محیط از دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

بازدید آقای امانی بازرس محترم بهداشت محیط از دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۱۵ آبان ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 878 بازدید

        روز شنبه ۰۸/۰۸/۹۵ آقای امانی بازرس بهداشت محیط درمانگاه شماره ۲ از وضعیت بهداشت مدرسه بازدید و از اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت مدرسه تشکر نموده و رهنمودهایی را در زمینه های مختلف بیان فرمودند. با تشکر از آقای امانی بازرس محترم بهداشت محیط

بازدیداز تصفیه خانه آب توسط دانش آموزان پایه دوم دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

بازدیداز تصفیه خانه آب توسط دانش آموزان پایه دوم دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۱۵ آبان ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 982 بازدید

      باهدف تحقق اهداف برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی درروز چهارشنبه ۵آبان ماه ۹۵دانش آموزان پایه دوم دبستان غیردولتی فرهنگ به همراه آموزگارخود  (خانم روح الهی )و معاون مدرسه (آقای امین پور)از تصفیه خانه آب شهرستان بانه دیدن کردند وازنزدیک باقسمت های مختلف این تصفیه خانه آشنا شدند. باتشکرازهمکاری خوب مسؤلین محترم تصفیه خانه ( مهندس [ادامه…]