اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

دسته: جشن شکوفه ها

برگزاری مراسم جشن غنچه ها وشکوفه ها وبازگشایی آمادگی و دبستان غیردولتی فرهنگ بانه سال تحصیلی 96-97

برگزاری مراسم جشن غنچه ها وشکوفه ها وبازگشایی آمادگی و دبستان غیردولتی فرهنگ بانه سال تحصیلی ۹۶-۹۷

نوشته شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه | 867 بازدید

باعرض تبریک به اولیا ، دانش آموزان ، نوآموزان وکادراجرایی وآموزشی دبستان غیردولتی فرهنگ به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۷- ۹۶ وبهارتعلیم وتربیت ،درروز های چهارشنبه(۳۱شهریور) دبستان غیردولتی فرهنگ شاهد برگزاری مراسم جشن غنچه ها ی پیش دبستانی وشکوفه های های پایه اولی و در ۱مهر ماه ۹۶جشن بازگشایی مدارس بود که دراین روزها فضای [ادامه…]

برگزاری مراسم جشن غنچه ها وشکوفه ها وبازگشایی آمادگی و  دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

برگزاری مراسم جشن غنچه ها وشکوفه ها وبازگشایی آمادگی و دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۳۰ مهر ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,541 بازدید

باعرض تبریک به اولیا ، دانش آموزان ، نوآموزان وکادراجرایی وآموزشی دبستان غیردولتی فرهنگ به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۴- ۹۵ وبهارتعلیم وتربیت ،درروز های سه شنبه(۳۱شهریور) وچهارشنبه( ۱مهرماه ۹۴) دبستان غیردولتی فرهنگ شاهد برگزاری مراسم جشن غنچه ها ی پیش دبستانی،شکوفه های های پایه اولی وجشن بازگشایی مدارس بود که دراین روزها فضای مدرسه [ادامه…]