اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

دسته: جلسات با اولیا ء

اولین مجمع عمومی انجمن اولیا ومربیان دبستان غیردولتی فرهنگ بانه سال تحصیلی 96 - 1395

اولین مجمع عمومی انجمن اولیا ومربیان دبستان غیردولتی فرهنگ بانه سال تحصیلی ۹۶ – ۱۳۹۵

نوشته شده در ۳ آبان ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 801 بازدید

درروز سه شنبه مورخه ۲۷مهرماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ عصراولین مجمع عمومی انجمن اولیا ومربیان دبستان غیردولتی فرهنگ باحضور پرشور اولیای نوآموزان و دانش آموزان درسالن فرهنگی و تربیتی کمیته امداد امام بانه برگزارگردید. دراین جلسه انتخابات انجمن اولیا ومربیان نیز انجام گرفت که ازمیان ۲۲ نفرداوطلب ، افراد ذیل به ترتیب به عنوان اعضای اصلی [ادامه…]

برگزاری دومین مجمع عمومی انجمن اولیای مربیان مدرسه فرهنگ بانه

برگزاری دومین مجمع عمومی انجمن اولیای مربیان مدرسه فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,173 بازدید

      درروز سه شنبه مورخه ۱۸اسفند ۹۴باهدف جمع بندی وشفاف سازی برای اولیا دررابطه با پروژه  ی ساخت مدرسه فرهنگ دومین مجمع عمومی انجمن اولیا ومربیان  مدرسه فرهنگ درسالن فرهنگی و تربیتی کمیته ی امداد امام این شهرستان برگزارگردید.که دراین مراسم کارشناس محترم حقوقی آقای بهاری واعضای محترم انجمن کلیه ی موارد وجنبه [ادامه…]

برگزاری جلسات دعوت ازاولیا ازطرف انجمن مدرسه جهت مشارکت درامرساخت ساختمان مدرسه فرهنگ بانه

برگزاری جلسات دعوت ازاولیا ازطرف انجمن مدرسه جهت مشارکت درامرساخت ساختمان مدرسه فرهنگ بانه

نوشته شده در ۳ اسفند ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,547 بازدید

      به منظوردعوت به مشارکت اولیا درساخت مدرسه غیردولتی فرهنگ واقع درشهرک بهاران ،ازطرف انجمن اولیای نوآموزان آمادگی ودانش آموزان ابتدایی مطابق یک برنامه ی زمانی به ترتیب ازروز یک شنبه ۱۱بهمن تا دوشنبه ۱۹بهمن ۹۴ به مدرسه دعوت وازطرف اعضای محترم انجمن اولیا ومربیان دررابطه با مشارکت درامرمدرسه سازی آموزشگاه فرهنگ نکات لازم بیان [ادامه…]

برگزاری جلسه ی فصلی دیدار اولیای دانش آموزان  پایه دوم هیدی بامعلم مربوطه دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

برگزاری جلسه ی فصلی دیدار اولیای دانش آموزان پایه دوم هیدی بامعلم مربوطه دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۶ آذر ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 2,427 بازدید

       درراستای تحقق اهداف برنامه تعالی مدیریت آموزشگاه فرهنگ و برقراری ارتباط وتعامل نزدیک وسازنده خانه ومدرسه روزسه شنبه مورخه ۲۴آذر۹۴ جلسه ی فصلی دیداراولیای دانش آموزان پایه دوم بامعلم مربوطه (خانم جعفری )باحضورپرشوراولیا برگزارگردیدکه دراین جلسه ابتدا خانم جعفری ضمن عرض خیر مقدم به اولیا به معرفی روش ها و برنامه های کاری کلاس [ادامه…]

برگزاری جلسات فصلی دیداراولیا با معلمان پایه های دوم ،سوم وپنجم دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

برگزاری جلسات فصلی دیداراولیا با معلمان پایه های دوم ،سوم وپنجم دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,438 بازدید

      درراستای تحقق برنامه های عملیاتی طرح تعالی مدیریت مدرسه وکمک به ایجادتعامل بیشتر وبهتربین اولیای خانه ومدرسه جلسات فصلی دیداراولیا بامعلمان پایه های (دوم خانم روح اللهی ،سوم خانم رضایی وپنجم آقای غفوری) دبستان فرهنگ درروزهای دوشنبه وسه شنبه دوم وسوم آذرماه ۹۴با مشارکت پرشوراولیا درمحل این آموزشگاه برگزارگردیدکه ارائه ی گزارش پیشرفت تحصیلی [ادامه…]

گزارش تشکیل جلسه انجمن اولیا ومربیان مدرسه فرهنگ بانه

گزارش تشکیل جلسه انجمن اولیا ومربیان مدرسه فرهنگ بانه

نوشته شده در ۸ آذر ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 2,451 بازدید

دومین جلسه ی انجمن اولیا ومربیان دبستان غیردولتی فرهنگ بانه درروز چهارشنبه ۲۷آبان ۹۴ درمحل اتاق دفتراین آموزشگاه یرگزارگردید که مدیرمدرسه ضمن ارائه ی گزارش جامعی از وضعیت آموزشی وپرورشی مدرسه ازهمکاری ومشارکت خوب اولیا واعضای انجمن درماههای مهروآبان قدردانی نمودند ایشان برادامه ی این مسیر با تلاش بیشترتاکیدنمودند.درادامه اعضای انجمن دررابطه با وضعیت باشگاه [ادامه…]

برگزاری اولین جلسه ی توجیهی  فصلی دیداراولیا ی دانش آموزان پایه اول با معلم مربوطه - دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

برگزاری اولین جلسه ی توجیهی فصلی دیداراولیا ی دانش آموزان پایه اول با معلم مربوطه – دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,525 بازدید

    درروز سه شنبه مورخه ۱۹آبان ۹۴ اولین جلسه ی فصلی دیداراولیا با معلم پایه اول دبستان فرهنگ باحضور پرشور اولیای دانش آموزان پایه مذکور برگزارگردید که دراین جلسه معلم محترم پایه اول آقای صدیق فتاحی دررابطه با رویکردهای نوین آموزشی وتغییرات جدید کتب درسی وهمچنین نحوه ی همکاری اولیا درامریادگیری فرزندانشان (آموزش نشانه ها [ادامه…]