اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

دسته: جلسات با اولیا ء

برگزاری جلسه فصلی اولیای دانش آموزان  پایه های چهارم وپنجم دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

برگزاری جلسه فصلی اولیای دانش آموزان پایه های چهارم وپنجم دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۱۸ آذر ۱۳۹۳ | ۰ دیدگاه | 12,493 بازدید

      باهدف کمک به تعامل بهتر و نزدیکتر دو نهاد تاثیرگذار درتربیت دانش آموزان (خانواده و مدرسه ) و همچنین ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی فصلی دانش آموزان به اولیا ، درروز دوشنبه  ۱۷ آذر ۹۳ راس ساعت   ۱۵:۳۰دقیقه عصر، جلسه ی اولیای دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم در این دبستان برگزار [ادامه…]

برگزاری اولین جلسه ی فصلی  اولیای نوآموزان پیش دبستانی کارین ( غیردولتی فرهنگ بانه )

برگزاری اولین جلسه ی فصلی اولیای نوآموزان پیش دبستانی کارین ( غیردولتی فرهنگ بانه )

نوشته شده در ۱۲ آذر ۱۳۹۳ | ۰ دیدگاه | 1,311 بازدید

        درروز  چهارشنبه مورخه ی ۱۲ آذرماه ۹۳ راس ساعت  ۳۰ / ۱۵ عصر ،پیرو اطلاع قبلی به اولیا ، در راستای تحقق اهداف آموزش وپرورشی دبستان و تحکیم روابط دونهاد تاثیر گذار درتربیت فرزندان ( خانواده ومدرسه ) اولین دیدار فصلی اولیای نو آموزان پیش دبستانی کارین ( دبستان فرهنگ ) برگزار گردید. دراین [ادامه…]

برگزاری اولین جلسه ی فصلی  اولیای نوآموزان پیش دبستانی کانی دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

برگزاری اولین جلسه ی فصلی اولیای نوآموزان پیش دبستانی کانی دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۳ | ۰ دیدگاه | 2,005 بازدید

تاریخ :دوشنبه ۱۰/۰۹/۹۳ ساعت ۳۰/۱۵ مکان : دبستان غیردولتی فرهنگ         درروز دوشنبه مورخه ی ۱۰آذر ماه ۹۳ راس ساعت ۳۰/۱۵عصر ،پیرو اطلاع قبلی به اولیا ، دراستای تحقق اهداف آموزش وپرورشی دبستان وتحکیم روابط دونهاد تاثیر گذار درتربیت فرزندان ( خانواده ومدرسه ) اولین دیدار فصلی اولیای نو آموزان پیش دبستانی دبستان فرهنگ برگزارگردید. [ادامه…]

برگزاری اولین جلسه ی فصلی  دیدار ا ولیا با معلمان دبستان فرهنگ (پایه اولی ها)

برگزاری اولین جلسه ی فصلی دیدار ا ولیا با معلمان دبستان فرهنگ (پایه اولی ها)

نوشته شده در ۲۶ آبان ۱۳۹۳ | ۰ دیدگاه | 1,331 بازدید

عنوان برنامه /خبر: برگزاری اولین جلسه ی فصلی دیدار ا ولیا با معلمان دبستان فرهنگ (پایه اولی ها) تاریخ :چهارشنبه ۰۷/۰۸/۹۳     ساعت ۳۰/۱۵           مکان : دبستان غیردولتی فرهنگ       در روز چهارشنبه مورخه ی ۷ آبان ماه ۹۳ راس ساعت ۱۵/۳۰ عصر ، پیرو اطلاع قبلی به اولیا ، دراستای تحقق اهداف آموزشی وپرورشی دبستان [ادامه…]