اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

دسته: شبی باهم زیستن

برگزاری برنامه ی ابتکاری ( شبی باهم زیستن ) درمدرسه ی غیردولتی فرهنگ بانه اردیبهشت 96

برگزاری برنامه ی ابتکاری ( شبی باهم زیستن ) درمدرسه ی غیردولتی فرهنگ بانه اردیبهشت ۹۶

نوشته شده در ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه | 692 بازدید

       دانش آموزان دبستان غیردولتی فرهنگ در یک اقدام ابتکاری وجالب هرساله یک شب را درمدرسه به سرمی برند این برنامه امسال نیز همچون سال های گذشته درچهارشنبه شب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶با استقبال گرم بچه ها وحضور حداکثری آن ها برگزارگردید دراین برنامه که از ساعت ۸ عصر چهارشنبه ۲۷/۰۲/۹۶الی ۷:۳۰دقیقه صبح پنج شنبه ۲۸/۰۲/۹۶به [ادامه…]

برگزاری برنامه ی ابتکاری ( شبی باهم زیستن ) درمدرسه ی غیردولتی فرهنگ بانه

برگزاری برنامه ی ابتکاری ( شبی باهم زیستن ) درمدرسه ی غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 1,014 بازدید

      دانش آموزان دبستان غیردولتی فرهنگ در یک اقدام ابتکاری وجالب هرساله یک شب را درمدرسه به سرمی برند این برنامه امسال نیز همچون سال های گذشته درچهارشنبه شب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵با استقبال گرم بچه ها وحضور حداکثری آن ها برگزارگردید .دراین برنامه که از ساعت ۸ عصر چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ الی ۷:۳۰دقیقه صبح پنج شنبه [ادامه…]

برگزاری برنامه ی ابتکاری ( شبی باهم زیستن ) درمدرسه ی غیردولتی فرهنگ بانه

برگزاری برنامه ی ابتکاری ( شبی باهم زیستن ) درمدرسه ی غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,453 بازدید

      دانش آموزان دبستان غیردولتی فرهنگ در یک اقدام ابتکاری وجالب هرساله یک شب را درمدرسه به سرمی برند این برنامه امسال نیز همچون سال های گذشته درچهارشنبه شب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ با استقبال گرم بچه ها وحضور حداکثری آن ها برگزارگردید .دراین برنامه که از ساعت ۸ عصر چهارشنبه ۲۳ /۰۲/ ۱۳۹۴ الی ۷:۳۰دقیقه [ادامه…]