اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

دسته: شورای آموزگاران

جلسه گروههای آموزشی اردیبهت  ماه 96دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

جلسه گروههای آموزشی اردیبهت ماه ۹۶دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه | 1,302 بازدید

      جلسه گروههای آموزشی اردیبهشت ماه   ۹۶بانام ویادخدا راس ساعت ۱۴ روز چهار شنبه ۲۰ اردیبهشت  ماه باشرکت همکاران عزیز درتفریحگاه دشت سورین وبه میزبانی آقای سعید احمدی ولی یکی ازدانش آموزان مدرسه برگزار  وموارد ذیل مطرح ومصوب گردید: * آقای سرشیوی مدیرمدرسه اززحمات کلیه ی همکاران درسال تحصیلی تقدیرنمودندوموفقیت های کسب شده دراین سال [ادامه…]

جلسه گروههای آموزشی  فروردین 96دبستان غیر دولتی فرهنگ

جلسه گروههای آموزشی فروردین ۹۶دبستان غیر دولتی فرهنگ

نوشته شده در ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه | 1,313 بازدید

جلسه ی اسفندماه گروههای آموزشی دبستان غیردولتی فرهنگ بانه درروزیک  شنبه مورخه ۲۷/۰۱/۹۶بانام ویادخدا وباحضورکلیه ی عوامل آموزشی واجرایی دبستان برگزارگردیدکه مواردزیرمطرح ومصوب گردید: *درابتدای جلسه آقای سرشیوی مدیرمدرسه اززحمات همکاران قدردانی نمودند. -درادامه تاریخ اردوی دانش آموزی چهارشنبه ۱۳/۰۲/درمحل باغ یکی ازاولیاواقع درباروران(آقای ناصرمولوی )و شبی باهم زیستن چهارشنبه ۲۷/۰۲/۹۶تعیین گردید. -دررابطه باافت تحصیلی [ادامه…]

جلسه گروههای آموزشی  اسفند ماه  95دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

جلسه گروههای آموزشی اسفند ماه ۹۵دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه | 1,211 بازدید

      جلسه ی اسفندماه گروههای آموزشی دبستان غیردواتی فرهنگ بانه درروز سه شنبه مورخه ۲۴/۱۲/۹۵ بانام ویادخدا وباحضورکلیه ی عوامل آموزشی واجرایی دبستان برگزارگردیدکه مواردزیرمطح ومصوب گردید: *درابتدای جلسه آقای سرشیوی مدیرمدرسه ضمن تبریک سال نوبه همکاران اززحمات آنان درطول سال ۹۵قدردانی نمودند. -درادامه آقای محمودزاذه وخانم جعفری دررابطه با تجربیات مدیریت کلاسی وهمچنین فعالیت [ادامه…]

جلسه گروههای آموزشی  بهمن  ماه  95 دبستان غیر دولتی فرهنگ

جلسه گروههای آموزشی بهمن ماه ۹۵ دبستان غیر دولتی فرهنگ

نوشته شده در ۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 1,192 بازدید

      جلسه گروههای آموزشی بهمن  ماه  ۹۵بانام ویادخدا راس ساعت ۱۳ روز سه شنبه ۰۳ /۱۲/۹۵ باشرکت همکاران عزیز تشکیل که موارد ذیل مطرح ومصوب گردید: * آقای سردارطاهری ازکارشناسان حوزه ی اختلالات یادگیری ومرکزدانش،دررابطه با نحوه ه ی شناسایی ودرمان اختلالات یادگیری (درس املا ) مطالب مبسوطی رابرای همکاران ارائه دادند. *درادامه آقای فتاحی [ادامه…]

جلسه گروههای آموزشی آبان ماه 95 دبستان غیر دولتی فرهنگ

جلسه گروههای آموزشی آبان ماه ۹۵ دبستان غیر دولتی فرهنگ

نوشته شده در ۱۶ آذر ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 1,077 بازدید

جلسه گروههای آموزشی آبان ماه  ۹۵بانام ویادخدا راس ساعت ۱۳ روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه باشرکت همکاران عزیز مدرسه تشکیل که موارد ذیل مطرح ومصوب گردید: * آقای سردارطاهری از کارشناسان حوزه ی اختلالات یادگیری وکاربادانش آموزان بانیازهای ویژه که به عنوان مدرس مهمان جلسه بودند دررابطه با اختلالات یادگیری وانواع این اختلالات ونحوه [ادامه…]

جلسه گروههای آموزشی  شهریور 95دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

جلسه گروههای آموزشی شهریور ۹۵دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۵ مهر ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 1,133 بازدید

خلاصه ومصوبات جلسه جلسه گروههای آموزشی شهریور ماه ۹۵ بانام ویادخدا راس ساعت ۱۲ روز شنبه مورخه۲۰/ ۰۶/۹۵باشرکت کلیه ی عوامل اجرایی وآموزشی دبستان فرهنگ  درمحل خانه باغ آقای فردیان آغاز ومواردزیر مطرح ومصوب گردید: *درابتدا  مدیرمدرسه آقای سرشیوی  ضمن عرض تبریک به مناسبت عید قربان به همکاران واشاره به موفقیت های کسب شده مدرسه [ادامه…]

جلسه گروههای آموزشی اردیبهشت 95 دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

جلسه گروههای آموزشی اردیبهشت ۹۵ دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۳ خرداد ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 1,586 بازدید

جلسه گروههای آموزشی اردیبهشت ماه بانام ویادخدا راس ساعت ۱۳ روزدو شنبه مورخه۲۷/ ۰۲/۹۵باشرکت کلیه ی عوامل اجرایی وآموزشی دبستان فرهنگ درمحل آموزشگاه شهید تعریف روستای نیزه رودبرگزارومواردزیر مطرح ومصوب گردید: *. درادامه همکاران ازنزدیک از کلاس های چندپایه آموزشگاه نیزه رود به مدیریت آقای سعداله مصطفایی وآموزگارمحترم آقای فاروق مولوی دیدن کرده وباروش های [ادامه…]