اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

دسته: شورای آموزگاران

جلسه گروههای آموزشی فروردین 95دبستان غیر دولتی فرهنگ

جلسه گروههای آموزشی فروردین ۹۵دبستان غیر دولتی فرهنگ

نوشته شده در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 1,772 بازدید

جلسه گروههای آموزشی فروردین ماه بانام ویادخدا راس ساعت ۱۳روز سه شنبه مورخه ۲۵/۰۱/۹۵با حضور کلیه ی عوامل اجرایی وآموزشی دبستان غیردولتی فرهنگ آغاز وموارد زیر مطرح ومصوب گردید: *ابتدا آقای سرشیوی مدیر محترم  مدرسه اززحمات همکاران درماه فروردین تشکروقدردانی نمودند وبرهمکاری وهماهنگی  بیش از پیش  همکاران با برنامه های مدرسه دراردیبهشت ماه تاکید نمودند. [ادامه…]

جلسه گروههای آموزشی اسفند94 دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

جلسه گروههای آموزشی اسفند۹۴ دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,418 بازدید

جلسه گروههای آموزشی اسفند ماه  بانام ویادخدا راس ساعت ۱۳ روزدو شنبه مورخه۲۴/ ۱۲/۹۴باشرکت کلیه ی عوامل اجرایی وآموزشی دبستان فرهنگ آغاز ومواردزیر مطرح ومصوب گردید: *ازطرف مدیر مدرسه آقای سرشیوی از تمامی همکاران به خاطر زحمات آموزشی وپرورشی ماه اسفندتشکر وقدردانی گردید.ایشان همچنین ضمن تبریک پیشاپیش سال نو برطراحی وتدوین فعالیت های نوروزی هدفمند [ادامه…]

جلسه گروههای آموزشی بهمن 94 دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

جلسه گروههای آموزشی بهمن ۹۴ دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۵ اسفند ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,391 بازدید

      جلسه گروههای آموزشی بهمن ماه بانام ویادخدا راس ساعت ۱۳ روزسه شنبه مورخه۲۷/ ۱۱/۹۴باشرکت کلیه ی عوامل اجرایی وآموزشی دبستان فرهنگ آغاز ومواردزیر مطرح ومصوب گردید: *ازطرف مدیر مدرسه آقای سرشیوی از تمامی همکاران به خاطر زحمات آموزشی وپرورشی ماه بهمن تشکر وقدردانی گردید.همچنین ایشان گزارشی ازبازدیداستانی ازطرح تعالی مدرسه در۱۹آذرماه را به سمع [ادامه…]

جلسه گروههای آموزشی دی ماه 94 دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

جلسه گروههای آموزشی دی ماه ۹۴ دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۴ بهمن ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,517 بازدید

(دستور کار ) -پی گیری موارد مربوط به طرح تعالی مدرسه – بحث پیرامون ارزشیابی نوبت اول – ارائه ی چند بحث آموزشی (تاثیرکلاس های جبرانی – راهکارهای تقویت مهارت خواندن دردانش آموزان ) خلاصه ومصوبات جلسه جلسه ی گروههای آموزشی دی ماه درساعت ۱۳روز سه شنبه ۲۹دی ماه ۹۴بانام ویادخدا آغاز گردید که ابتدا [ادامه…]

جلسه گروههای آموزشی دبستان غیر دولتی فرهنگ آذر 94

جلسه گروههای آموزشی دبستان غیر دولتی فرهنگ آذر ۹۴

نوشته شده در ۱۶ دی ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,513 بازدید

(دستور کار ) – تشریح طرح تعالی مدیریت آموزشگاهی (مدیریت متعالی) -قرآئت بندهایی ازسندتحول بنیادین اهداف دوره ی تحصیلی ابتدایی وبرنامه ی درس ملی برای همکاران دراستای محور۱ مدیریت متعالی(تدوین برنامه عمل) – ارائه ی یک نمونه تدریس مشارکتی (ضرب درپایه های سوم وچهارم) -معرفی چند وسیله ی کمک آموزشی دست ساز خلاصه ومصوبات جلسه [ادامه…]

جلسه گروههای آموزشی آبان 94 دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

جلسه گروههای آموزشی آبان ۹۴ دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,295 بازدید

(دستور کار ) – تشریح طرح تعالی مدیریت آموزشگاهی (مدیریت متعالی) -قرآئت بندهایی ازسندتحول بنیادین اهداف دوره ی تحصیلی ابتدایی وبرنامه ی درس ملی برای همکاران دراستای محور۱ مدیریت متعالی(تدوین برنامه عمل) -تعیین اعضای تیم های ارزیاب ومشاوره ونظارت طرح تعالی مدیریت آموزشگاه – انجام یک کارکارگاهی باموضوعیت درس املا (آزمون عملکردی ازنوع شناسایی ) [ادامه…]

جلسه گروههای آموزشی اردیبهشت 94 دبستان غیر دولتی فرهنگ

جلسه گروههای آموزشی اردیبهشت ۹۴ دبستان غیر دولتی فرهنگ

نوشته شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,317 بازدید

      جلسه گروههای آموزشی اردیبهشت ماه بانام ویادخدا راس ساعت ۱۲ روز شنبه مورخه۰۲/۱۲/ ۹۴باشرکت کلیه ی همکاران دبستان غیردولتی فرهنگ به میزبانی یکی ازاولیا به نام آقای عثمان رحیمی درمحل خانه باغ ایشان واقع درمسیر روستای بوئین علیا آغاز ومواردزیر مطرح ومصوب گردید: *ازطرف مدیر مدرسه آقای سرشیوی ضمن عرض تبریک به مناسبت روز [ادامه…]