اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

دسته: شورای دانش آموزی

گزارش برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی  وتشکیل اولین جلسه ی شورای دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

گزارش برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی وتشکیل اولین جلسه ی شورای دبستان غیر دولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۱ آبان ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,188 بازدید

درروز سه شنبه مورخه ۵/۰۸/۹۴انتخابات شورای دانش آموزی دبستان غیردولتی فرهنگ با مشارکت پرشور دانش آموزان پایه های سوم تاششم این دبستان برگزارگردید که درپایان پس ازشمارش آراء دانش آموزان ذیل با کسب بیشترین آراء به ترتیب به عنوان اعضای شورای دانش آموزی دبستان غیردولتی فرهنگ درسال تحصیلی ۹۵/۹۴انتخاب شدند.ضمناً در تاریخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۴ اولین جلسه [ادامه…]

برگزاری جلسه ی فصل بهار شورای دانش آموزی دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

برگزاری جلسه ی فصل بهار شورای دانش آموزی دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,210 بازدید

      روز یک شنبه ۲۳فروردین ماه ۹۴ جلسه ی شورای دانش آموزی دبستان فرهنگ با حضور کلیه ی اعضا برگزارگردید ودراین جلسه محتویات صندوق انتتقادات وپیشنهادات مدرسه قرائت گردید که مورد خاصی مشاهده نگردید .درادامه دررابطه با ارسال اسباب بازی های اهدایی بچه ها ی مدرسه که درجریان جشن اهدای اسباب بازی جمع آوری شده [ادامه…]

تشکیل جلسه ی بهمن ماه  شورای دانش آموزی دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

تشکیل جلسه ی بهمن ماه شورای دانش آموزی دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ | ۰ دیدگاه | 1,544 بازدید

      شورای دانش آموزی دبستان غیردولتی فرهنگ برابرتقویم زمانی تنظیم شده ،با حضور کلیه ی اعضا درروز چهارشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۳تشکیل جلسه دادو بعد از بازنمودن صندوق سبزمدرسه ؛ نظرات وپیشنهادات درحضور معاون آموزشی مدرسه آقای رحیمی قرائت ومورد بررسی قرارگرف درادامه مصوبات جلسه ی قبل نیز پی گیری گردید .همچنین کیفیت شیر ،صبحانه [ادامه…]

تقویم زمانی انتخابات شورای دانش آموزی دبستان غیردولتی فرهنگ /مهرماه 93

تقویم زمانی انتخابات شورای دانش آموزی دبستان غیردولتی فرهنگ /مهرماه ۹۳

نوشته شده در ۲۶ آبان ۱۳۹۳ | ۰ دیدگاه | 932 بازدید

تقویم زمانی انتخابات شورای دانش آموزی دبستان غیردولتی فرهنگ /مهرماه ۹۳ ثبت نام کاندیداها وشروع تبلیغات سه شنبه ۲۲/۰۷/۹۳ پایان   مهلت تبلیغات چهارشنبه ۳۰/۰۷/۹۳ برگزاری انتخابات واعلام نتایج  شنبه ۰۳/۰۸/۹۳ ساعت     ۱۰:۰۵دقیقه شروع فعالیت اعضای   منتخب شوراهای دانش آموزی  سه شنبه۱۳/۰۸/۹۳