اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

دسته: طرح مدام

برگزاری اولین مرحله طرح مدام دردبستان غیردولتی فرهنگ بانه در سال تحصیلی 95-96

برگزاری اولین مرحله طرح مدام دردبستان غیردولتی فرهنگ بانه در سال تحصیلی ۹۵-۹۶

نوشته شده در ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه | 710 بازدید

      درروز دو شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵بامشارکت دانش آموزان اولین مرحله ی طرح مدام درسال تحصیلی ۹۶/۹۵در دبستان غیردولتی فرهنگ برگزارگردیدکه طی این طرح ۲۰نفرازدانش آموزان پایه های چهارم،پنجم وششم به عنوان کادراجرایی وآموزشی، اداره ومدیریت کلاس های درس و مدرسه را به عهده گرفتند وبه جای آن ها عهده دار وظایف مدرسه شدند.تمرین مشارکت جدی [ادامه…]

برگزاری مرحله دوم  طرح مدام دردبستان غیردولتی فرهنگ بانه

برگزاری مرحله دوم طرح مدام دردبستان غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 1,001 بازدید

درروز دو شنبه ۲۷  اردیبهشت  ۱۳۹۵بامشارکت دانش آموزان طرح مدام دردبستان غیردولتی فرهنگ برگزارگردیدکه طی این طرح ۱۵نفرازدانش آموزان پایه های پنجم وششم به عنوان کادراجرایی وآموزشی اداره ومدیریت کلاس های درس و مدرسه را به عهده گرفتند وبه جای آن ها عهده دار وظایف مدرسه به نحواحسن شدند.تمرین مشارکت جدی دانش آموزان درمدیریت مدرسه [ادامه…]

برگزاری طرح مدام دردبستان غیردولتی فرهنگ بانه

برگزاری طرح مدام دردبستان غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 1,122 بازدید

     در اجرای نامه ی شماره ۴۴۱۰/۳۶۵۷۶/۵۸۱۱ به تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ مدیریت محترم متبوع ، روز چهارشنبه ۱۸فروردین  ۱۳۹۵بامشارکت دانش آموزان ، طرح مدام دردبستان غیردولتی فرهنگ برگزارگردید.در این طرح ۱۵نفرازدانش آموزان پایه های پنجم وششم به عنوان کادراجرایی وآموزشی ، اداره ومدیریت کلاس های درس و مدرسه را به عهده گرفتند وبه جای کادر [ادامه…]