اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

دسته: فیلم آموزشی ارزشیابی توصیفی

ساخت فیلم آموزشی ارزشیابی توصیفی با عنوان (مقایسه) توسط کارکنان مدرسه غیر دولتی فرهنگ بانه با همکاری آقای رحیم ذبیحی (ولی یکی از دانش آموزان )

ساخت فیلم آموزشی ارزشیابی توصیفی با عنوان (مقایسه) توسط کارکنان مدرسه غیر دولتی فرهنگ بانه با همکاری آقای رحیم ذبیحی (ولی یکی از دانش آموزان )

نوشته شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه | 886 بازدید

       در فروردین ماه ۱۳۹۶ یک فیلم آموزشی با موضوع ارزشیابی توصیفی با نام مقایسه توط کارکنان مدرسه غیر دولتی فرهنگ و با همکاری  آقای رحیم ذبیحی (یکی از اولیا فیلم ساز ) ساخته شد . لازم به توضیح می باشد که آقایان مصطفی سرشیوی و ابراهیم رحیمی (مدیر و معاون )و دانش آموز آرتین [ادامه…]