اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

دسته: مانور زلزله

برگزاری مانور زلزله همزمان با سراسر کشور در مدرسه غیر دولتی فرهنگ بانه

برگزاری مانور زلزله همزمان با سراسر کشور در مدرسه غیر دولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۱۴ دی ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 885 بازدید

روز دوشنبه ۱۵آذرماه ۹۵ مانور زلزله همزمان با سراسر کشور و به مناسبت گرامیداشت روز ایمنی در برابر زلزله درآموزشگاه غیردولتی فرهنگ برگزارگردید. پناه گیری صحیح هنگام وقوع زلزله، آرامش پس از سانحه و خروج اضطراری از جمله اهداف برگزاری این مانور بود. باتشکراز هماهنگی وهمکاری خوب همکاران ودانش آموزان عزیز

برگزاری مانور ایمنی وزلزله درمدرسه غیردولتی فرهنگ بانه

برگزاری مانور ایمنی وزلزله درمدرسه غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۱۵ آذر ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,077 بازدید

درروز یک شنبه ۸آذرماه ۹۴همزمان با سراسر کشور و به مناسبت گرامیداشت روز ایمنی در برابر زلزله ،هفدهمین مانور زلزله وایمنی درمدرسه غیردولتی فرهنگ برگزارگردید. پناه گیری صحیح هنگام وقوع زلزله، آرامش پس از سانحه زلزله و خروج اضطراری را از جمله اهداف برگزاری این مانور بود. باتشکراز هماهنگی وهمکاری خوب همکاران ودانش آموزان عزیز [ادامه…]