اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

آموزشگاه غیر دولتی فرهنگ بانه

اطلاع رسانی کیفی و بهینه به دانش آموزان و اولیای آنان

مياساي از آموختن يك زمان ، به "دانش" ميفكن دل اندر گمان ( فردوسی )

برچسب: فلوراید

اجرای طرح وارنیش فلوراید در بین دانش آموزان مدرسه ی غیر دولتی فرهنگ بانه

اجرای طرح وارنیش فلوراید در بین دانش آموزان مدرسه ی غیر دولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۱۶ آذر ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه | 667 بازدید

   با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان وبهبود حساسیت های دندانی دانش آموزان ودرراستای تحقق اهداف محورششم برنامه ی تعالی مدیریت آموزشگاه ،درروزیکشنبه ۲۳آبان ۹۵همزمان بااجرای سراسری درکل کشور،تیم اعزامی از طرف شبکه بهداشت شهرستان بانه ضمن حضوردرمدرسه ی غیردولتی فرهنگ دندان های کلیه ی بچه ها رابا ماده ی وارنیش فلوراید مقاوم سازی نموده [ادامه…]

اجرای طرح مقاوم سازی دندان های دانش آموزان دبستان غیردولتی فرهنگ باماده ی وارنیش فلوراید

اجرای طرح مقاوم سازی دندان های دانش آموزان دبستان غیردولتی فرهنگ باماده ی وارنیش فلوراید

نوشته شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰ دیدگاه | 1,180 بازدید

      با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان وبهبود حساسیت های دندانی دانش آموزان ودرراستای تحقق اهداف محورششم برنامه ی تعالی مدیریت آموزشگاه ،درروزدوشنبه ۲آذر۹۴همزمان بااجرای سراسری درکل کشور،تیم اعزامی از طرف شبکه بهداشت شهرستان بانه ضمن حضوردرمدرسه ی غیردولتی فرهنگ دندان های کلیه ی بچه ها رابا ماده ی وارنیش فلوراید مقاوم سازی نموده و [ادامه…]

بررسی وضعیت بهداشت دهان ودندان دانش آموزان دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

بررسی وضعیت بهداشت دهان ودندان دانش آموزان دبستان غیردولتی فرهنگ بانه

نوشته شده در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱ دیدگاه | 2,183 بازدید

      به منظور پیشگیری از پوسیدگی وتخریب دندان های این واحد آموزشی ،روز سه شنبه ۲۲/۰۲/۹۴تیم اعزامی همکاران محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بانه جهت بررسی وضعیت دهان ودندان و اجرای طرح ملی « وارنیش فلوراید » به مدرسه ی غیردولتی فرهنگ مراجعه وضمن معاینه ی دقیق دهان ودندان کلیه ی دانش آموزان آموزشگاه ، [ادامه…]